GDPR i osobni podaci

Bilo da se radi o društvenim mrežama, državnim institucijama ili privatnim tvrtkama – svi oni svakodnevno prikupljaju i pohranjuju golemu količinu podataka. To dovodi do stalnog povećanja skupova podataka od pojedinačnih korisnika.  Opća uredba o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu GDPR), koja je na snazi ​​u cijeloj Europi od kraja svibnja 2018., ima za cilj osigurati zakonski usklađenu obradu tzv. „osobnih podataka“ i regulirati postupanje s tim podacima u EU. Time se jamči zaštita podataka fizičke osobe

Definicija osobnih podataka
Dvije zakonske uredbe reguliraju rukovanje osobnim podacima u Njemačkoj. S jedne strane, to je  EU zakon o zaštiti podataka, a s druge strane GDPR koji se primjenjuje u cijeloj Europi. Oba propisa definiraju pojam osobnih podataka na isti način: Osobni podaci su “sve informacije koje se odnose na identificiranu ili fizičku osobu koja se može identificirati”  EU Opća uredba o zaštiti podataka. Suprotno tome, to znači da se osoba može identificirati izravno ili neizravno na temelju vlastitih podataka.

Primjeri osobnih podataka
Koji podaci identificiraju pojedinca i stoga se smatraju osobnim podacima? I ovdje nam GDPR daje preciznu definiciju, iako je konačan sažetak težak zbog velikog broja različitih podataka. U nastavku je popis s primjerima koji bi trebali dati prvi dojam o tome što spada pod osobne podatke.

Primjeri osobnih podataka uključuju:

 • ime i prezime;
 • kućnu adresu;
 • adresu elektroničke pošte, primjerice ime.prezime@muster.com
 • broj osobne iskaznice;
 • podaci o lokaciji (primjer: funkcija podataka o lokaciji na mobilnom telefonu)*;
 • adresa internetskog protokola (IP);
 • identifikacijski broj kolačića*;
 • oglašavački identifikator vašeg telefona;
 • podaci koje imaju bolnica ili liječnik, a koji mogu biti simbol kojim se utvrđuje jedinstveni identitet osobe.

*Imajte na umu da u nekim slučajevima postoji posebno sektorsko zakonodavstvo kojim se, primjerice, uređuje uporaba podataka o lokaciji ili uporaba kolačića – Direktiva o e-privatnosti (Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i  Vijeća od 12. srpnja 2002. (SL L 201, 31.7.2002., str.37.) i Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i  Vijeća od 27. listopada 2004(SL L 364, 9.12.2004., str. 1.).

Primjeri podataka koji se ne smatraju osobnim podacima uključuju:

 • registracijski broj društva;
 • adresa elektroničke pošte, primjerice info@muster.com
 • anonimizirani podaci.

Izvor:  https://ec.europa.eu

Transparentnost
Za fizičke osobe trebala bi postojati transparentnost prikupljaju li se osobni podaci koji se na njih odnose, koriste, pregledavaju ili na drugi način obrađuju te u kojoj se mjeri osobni podaci obrađuju i u kojoj će se mjeri obrađivati​​u budućnosti. Načelo transparentnosti zahtijeva da su sve informacije i komunikacije koje se odnose na obradu tih osobnih podataka lako dostupne i razumljive te da su izražene jasnim i jednostavnim jezikom. Ovo se načelo posebno odnosi na informacije o identitetu odgovorne osobe i svrhe obrade te druge informacije koje osiguravaju poštenu i transparentnu obradu u odnosu na ispitanike, kao i njihovo pravo na dobivanje potvrde i informacija o tome kojih se podataka tiče. njihovi osobni podaci se obrađuju. Pojedinci bi trebali biti informirani o rizicima, propisima, jamstvima i pravima u vezi s obradom osobnih podataka te kako ostvariti svoja prava u tom pogledu