Odredbe i uvjeti posljednji su put ažurirani 22/11/2022

1. Uvod

Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na ovu web stranicu i na transakcije povezane s našim proizvodima i uslugama. Možda ćete biti vezani dodatnim ugovorima povezanim s vašim odnosom s nama ili bilo kojim proizvodima ili uslugama koje dobijete od nas. Ako je bilo koja odredba dodatnih ugovora u sukobu s bilo kojom odredbom ovih uvjeta, odredbe tih dodatnih ugovora će imati prednost i prednost.

2. Uvezivanje

Registracijom, pristupom ili drugim korištenjem ove web stranice, ovime se slažete s ovim uvjetima i odredbama navedenim u nastavku. Samo korištenje ove web stranice podrazumijeva poznavanje i prihvaćanje ovih uvjeta i odredbi. U nekim posebnim slučajevima, također možemo tražiti da se izričito slažete.

3. Intelektualno vlasništvo

Mi ili naši davatelji licence posjedujemo i kontroliramo sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva na web stranici te podatke, informacije i druge resurse prikazane na web stranici ili dostupne na web stranici.

3.1 Sva prava su pridržana

Osim ako određeni sadržaj ne nalaže drugačije, ne dobivate licencu ili bilo koje drugo pravo prema autorskim pravima, zaštitnim znakovima, patentima ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. To znači da nećete koristiti, kopirati, reproducirati, izvoditi, prikazivati, distribuirati, ugrađivati u bilo koji elektronički medij, mijenjati, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati, prenositi, preuzimati, prenositi, unovčavati, prodavati, plasirati ili komercijalizirati bilo koje resurse na ovoj web stranici u bilo kojem obliku, bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja, osim i samo u mjeri u kojoj je drugačije propisano propisima obveznog prava (kao što je pravo na citiranje).

4. Newsletter

Bez obzira na prethodno navedeno, naš newsletter možete proslijediti u elektroničkom obliku drugima koji bi mogli biti zainteresirani za posjet našoj web stranici.

5. Vlasništvo treće strane

Naša web stranica može sadržavati hiperveze ili druge reference na web stranice drugih strana. Ne pratimo niti pregledavamo sadržaj web-mjesta drugih strana na koje se povezuje s ovog web-mjesta. Proizvodi ili usluge koje nude druge web stranice podliježu važećim Uvjetima i odredbama tih trećih strana. Izražena mišljenja ili materijali koji se pojavljuju na tim web-mjestima ne moraju nužno dijeliti niti podržavati.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu praksu privatnosti ili sadržaj ovih stranica. Vi snosite sve rizike povezane s korištenjem ovih web stranica i svih povezanih usluga trećih strana. Nećemo prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na bilo koji način, bez obzira na to kako je uzrokovana, koja proizlazi iz vašeg otkrivanja osobnih podataka trećim stranama.

6. Odgovorna uporaba

Posjetom našoj web stranici pristajete koristiti je samo u svrhe za koje je namijenjena i kako je dopušteno ovim Uvjetima, svim dodatnim ugovorima s nama i primjenjivim zakonima, propisima i općeprihvaćenim mrežnim praksama i industrijskim smjernicama. Ne smijete koristiti naše web mjesto ili usluge za korištenje, objavljivanje ili distribuciju bilo kakvog materijala koji se sastoji od (ili je povezan) sa zlonamjernim računalnim softverom; koristiti podatke prikupljene s naše web stranice za bilo koju izravnu marketinšku aktivnost ili provoditi bilo kakve sustavne ili automatizirane aktivnosti prikupljanja podataka na našoj web stranici ili u vezi s njom.

Sudjelovanje u bilo kakvoj aktivnosti koja uzrokuje ili može uzrokovati štetu na web stranici ili koja ometa rad, dostupnost ili pristupačnost web stranice strogo je zabranjeno.

7. Podnošenje ideje

Ne šaljite nikakve ideje, izume, autorska djela ili druge podatke koji se mogu smatrati vašim intelektualnim vlasništvom, a koje biste nam željeli predstaviti, osim ako prethodno nismo potpisali ugovor o intelektualnom vlasništvu ili ugovor o tajnosti podataka. Ako nam ga otkrijete bez takvog pisanog ugovora, dajete nam svjetsku, neopozivu, neisključivu, besplatnu licencu za korištenje, reprodukciju, pohranjivanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju vašeg sadržaja u bilo kojem postojećem ili budućem mediju .

8. Prestanak korištenja

Možemo, prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku izmijeniti ili prekinuti pristup, privremeno ili trajno, web stranici ili bilo kojoj usluzi na njoj. Slažete se da nećemo biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koju takvu izmjenu, obustavu ili prekid vašeg pristupa ili korištenja web stranice ili bilo kojeg sadržaja koji ste možda podijelili na web stranici. Nećete imati pravo na bilo kakvu naknadu ili drugu isplatu, čak i ako su određene značajke, postavke i/ili bilo koji Sadržaj kojem ste pridonijeli ili na koji ste se oslanjali trajno izgubljeni. Ne smijete zaobići ili zaobići, ili pokušati zaobići ili zaobići, bilo koje mjere ograničenja pristupa na našoj web stranici.

9. Jamstva i odgovornost

Ništa u ovom odjeljku neće ograničiti niti isključiti bilo kakvo jamstvo implicirano zakonom koje bi bilo protuzakonito ograničiti ili isključiti.&nbsp ;Ova web-stranica i sav sadržaj na web-mjestu pružaju se na temelju “kakvi jesu” i “kako su dostupni” i mogu sadržavati netočnosti ili tiskarske pogreške. Izričito se odričemo svih jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih ili implicitnih, u pogledu dostupnosti, točnosti ili potpunosti sadržaja. Ne jamčimo da:

  • ova web stranica ili naš sadržaj zadovoljit će vaše zahtjeve;
  • ova će web stranica biti dostupna bez prekida, pravovremeno, sigurno ili bez grešaka.

Ništa na ovoj web stranici ne predstavlja niti treba predstavljati pravni, financijski ili medicinski savjet bilo koje vrste. Ako vam je potreban savjet, obratite se odgovarajućem stručnjaku.

Sljedeće odredbe ovog odjeljka primjenjivat će se u najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom i neće ograničiti niti isključiti našu odgovornost u pogledu bilo kojeg pitanja čije bi ograničenje bilo protuzakonito ili nezakonito isključuju našu odgovornost. Ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu (uključujući bilo koju štetu zbog gubitka dobiti ili prihoda, gubitak ili oštećenje podataka, softvera ili baze podataka, ili gubitak ili oštećenje imovine ili podataka) koju ste pretrpjeli ili bilo koje treće strane, koji proizlaze iz vašeg pristupa ili korištenja naše web stranice.

Osim u mjeri u kojoj bilo koji dodatni ugovor izričito navodi drugačije, naša maksimalna odgovornost prema vama za svu štetu koja proizlazi iz ili je povezana s web-stranicom ili bilo kojim proizvodima i uslugama koji se oglašavaju ili prodaju putem web-stranice, bez obzira na oblik pravnog postupka koji nameće odgovornost (bilo u ugovoru, kapitalu, nemaru, namjernom ponašanju, deliktu ili na neki drugi način) bit će ograničen na ukupnu cijenu koju ste nam platili za kupnju takvih proizvoda ili usluga ili korištenje web stranice. Takvo ograničenje primjenjivat će se ukupno na sve vaše zahtjeve, radnje i uzroke tužbe svake vrste i prirode.

10. Privatnost

Da biste pristupili našem web-mjestu i/ili uslugama, možda ćete morati dati određene podatke o sebi kao dio procesa registracije. Slažete se da će sve informacije koje pružite uvijek biti točne, točne i ažurne.

Razvili smo politiku za rješavanje svih vaših problema s privatnošću. Za više informacija pogledajte našu Izjavu o privatnosti i našu Politiku kolačića.

11. Ograničenja izvoza / Pravna usklađenost

Zabranjen je pristup web stranici s teritorija ili zemalja u kojima je sadržaj ili kupnja proizvoda ili usluga koji se prodaju na web stranici nezakonit. Ovu web stranicu ne smijete koristiti u suprotnosti sa izvoznim zakonima i propisima Croatia.

12. Dodatak

Ne smijete dodijeliti, prenijeti ili podugovarati bilo koje od svojih prava i/ili obveza prema ovim Uvjetima i odredbama, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj trećoj strani bez našeg prethodnog pismenog pristanka. Bilo koji navodni prijenos koji krši ovaj odjeljak bit će ništavan i nevažeći.

13. Kršenja ovih odredbi i uvjeta

Bez prejudiciranja naših drugih prava prema ovim Uvjetima i odredbama, ako na bilo koji način prekršite ove Uvjete i odredbe, možemo poduzeti radnje koje smatramo prikladnim za rješavanje kršenja, uključujući privremenu ili trajnu suspendiranje vašeg pristupa web stranici, kontaktiranje vašeg pružatelja internetskih usluga kako biste zatražili da vam blokira pristup web stranici i/ili pokrene pravni postupak protiv vas.

14. Obeštećenje

Slažete se da ćete nas obeštetiti, braniti i osloboditi nas od i protiv svih potraživanja, odgovornosti, šteta, gubitaka i troškova, koji se odnose na vaše kršenje ovih Odredbi i uvjeta, te primjenjivih zakona, uključujući prava intelektualnog vlasništva i prava na privatnost. Odmah ćete nam nadoknaditi našu štetu, gubitke, troškove i izdatke koji se odnose ili proizlaze iz takvih zahtjeva.

15. Odricanje

Nepridržavanje bilo koje odredbe navedene u ovim Uvjetima i odredbama i bilo kojem Ugovoru, ili neiskorištenje bilo koje opcije za raskid, neće se tumačiti kao odricanje od takvih odredbi i neće utjecati na valjanost ovih Uvjeta i odredbi ili bilo kojeg Ugovora ili bilo kojeg njegovog dijela, ili pravo nakon toga na provođenje svake odredbe.

16. Jezik

Ovi Uvjeti i odredbe tumačit će se isključivo u Croatian. Sve obavijesti i korespondencija bit će pisane isključivo na tom jeziku.

17. Cijeli ugovor

Ovi Uvjeti i odredbe, zajedno s našom izjavom o privatnosti i pravilima o kolačićima , čine cjelokupni ugovor između vas i Sascha Krcmar u vezi s vašim korištenjem ove web stranice.

18. Ažuriranje ovih Uvjeta

Možemo ažurirati ove Uvjete i odredbe s vremena na vrijeme. Vaša je obveza povremeno provjeravati ove Odredbe i uvjete radi promjena ili ažuriranja. Datum naveden na početku ovih Uvjeta i odredbi je zadnji datum revizije. Promjene ovih Uvjeta i odredbi stupit će na snagu nakon objave takvih promjena na ovoj web stranici. Vaše daljnje korištenje ove web stranice nakon objavljivanja promjena ili ažuriranja smatrat će se obavijesti o vašem prihvaćanju ovih Uvjeta i odredbi te o prihvaćanju ovih Uvjeta i odredbi.

19. Izbor prava i nadležnosti

Ovi Uvjeti i odredbe bit će regulirani zakonima Croatia. Any disputes relating to these Terms and Conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of Croatia. Ako sud ili drugo tijelo utvrdi da je bilo koji dio ili odredba ovih Uvjeta i odredbi nevažeći i/ili neprovediv prema primjenjivom zakonu, takav dio ili odredba bit će izmijenjeni, izbrisani i/ili provedeni u najvećoj dopuštenoj mjeri kako bi izvršiti namjeru ovih Uvjeta i odredbi. To neće utjecati na ostale odredbe.

20. Podaci za kontakt

Ova web stranica je u vlasništvu i kojom upravlja Sascha Krcmar.

Možete nas kontaktirati u vezi s ovim Uvjetima i odredbama tako da nam pišete ili nam pošaljete e-poštu na sljedeću adresu:
ta.ramcrk@ahcsas
Ottakringer Straße 142 TOP2

21. Preuzmi

Također možete  preuzeti naše Uvjete i odredbe kao PDF.